Aktuellt

Framtida miljövård på vetenskaplig grund – #Hurvetdudet?

EVENT | 2018-05-17Välkommen till ett dialogseminarium den 28 maj i Stockholm om hur forskning kan stödja beslut i miljöfrågor!


 

Ny, fritt tillgänglig bok om aktörsengagemang vid synteser av miljöforskning

NYHET | 2018-04-18EviEM har publicerat en samling av metod- och kommentarsartiklar som handlar om vikten av aktörers och intressenters engagemang vid syntetisering av kunskap rörande miljöfrågor.


Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

NYHET | 2018-03-27Den 27e april anordnade KSLA ett seminarium där kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark presenterades.


Andra CEE-konferensen ägde rum i april 2018

NYHET | 2018-03-07Den andra konferensen för Collaboration for Environmental Evidence (CEE) ägde rum i Paris, Frankrike, mellan 16-20 april 2018.


Lansering av ROSES – RepOrting standards for Systematic Evidence Syntheses!

NYHET | 2018-03-02ROSES är ett samarbetsinitiativ med sikte på att förbättra rapporteringsstandarderna i systematiska utvärderingar. Kärnan i ROSES är en uppsättning detaljerade state-of-the-art mallar för att säkerställa att evidensbaserade rapporterar använder metoder med högsta möjliga standard.


Evidence Synthesis Hackathon announced, Stockholm April 23rd-25th

NYHET | 2018-02-09Join us for a hackathon to develop tools for rapidly synthesising research evidence, proudly funded by EviEM and the Australian National University. The inaugural Evidence Synthesis Hackathon (ESH) will be held from Monday 23rd – Wednesday 25th April 2018 at the Stockholm Environment Institute, Sweden.


EviEM på Skogsstyrelsens årliga områdesskyddskonferens i Göteborg

NYHET | 2018-01-25Skogsstyrelsens årliga områdesskyddskonferens hölls i år i Göteborg. Konferensen ger alla som jobbar med biotopskydd och naturvårdsavtal i olika delar av landet möjlighet att dela erfarenheter med varandra och få ny information om vad som händer inom området.


2017

NYHET | 2018-01-24Nyheter från år 2017


2016

NYHET | 2016-12-31Nyheter från år 2016


2015

NYHET | 2016-01-01Nyheter från år 2015


2014

NYHET | 2014-02-18Nyheter från år 2014


2013

NYHET | 2013-02-22Nyheter från år 2013


2012

NYHET | 2012-06-01Nyheter från år 2012