Internationellt samarbete kring handbok för miljöutvärderingar

NYHET | 2012-10-01

Systematiska utvärderingar av miljöforskning bidrar till ett bättre underlag för beslutsfattare inom miljöområdet. Mistra EviEM genomför utvärderingar med relevans för svensk miljö. Nu startar ett samarbete med brittiska forskare för att uppdatera och utveckla internationella riktlinjer för den här typen av miljöutvärderingar.

Läs hela artikeln på Mistra.org