Mistra EviEM presenteras i Public Service Review: European Science and Technology

NYHET | 2012-10-05

I Sverige har ett initiativ nu tagits för att förbättra beslutsunderlaget på miljöområdet. Mistra EviEM, som inrättades i januari 2012, har i uppdrag att göra systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor. I det 16 numret av Public Service Review: European Science and Technology presenteras Mistra EviEM:s mål och verksamhet.

Läs hela artikeln