2013

NYHET | 2013-02-22

Nyheter från år 2013

EviEM tog emot förslag på nya ämnen att utvärdera

Är tiaminbrist orsak till minskade fågelpopulationer i Östesjön?

Utfasning av PFAS och skötsel av skyddad skog

EviEM presenterade sig på Baltic Sea Science Congress

EviEM deltog i våtmarksjubileum

EviEM deltog i Miljömålsdagarna

Mistra EviEM – ett nytt CEE center

EviEM deltog i EEEN Forum

Evidensbaserad miljövård – EviEM skriver i Biodiverse

EviEM ordnade kurs i systematisk utvärdering

MISTRA EviEM årsrapport 2012

Om flourerande ämnen, EviEM inleder förstudie