Är tiaminbrist orsak till minskande fågelpopulationer i Östersjön?

NYHET | 2013-11-08

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har bett EviEM att undersöka vad som är känt om länken mellan brist på B-vitamin (tiamin) och minskande fågelpopulationer i Östersjön. EviEM har gjort en förstudie och dragit slutsatsen att det saknas tillräckligt med vetenskaplig litteratur för att en systematisk utvärdering av ämnet ska vara möjlig att genomföra.

Sedan början av 2000-talet har döende och döda sjöfåglar upptäckts längs kusten till Östersjön. De döende fåglarna har ofta uppvisat förlamningssyndrom i det som kommit att kallas fågeldöden. Det saknas entydiga svar på varför fåglarna dör. En förklaring som lanserats på senare år är att brist på ett B-vitamin (tiamin) orsakar fågeldöden på ett liknande sätt som sjukdomen M74 påverkar laxpopulationer i Östersjön.

Förlamad havstrut i Ronneby skärgård. Foto: Le Carlsson/TT bild

Mistra EviEM har på initiativ av Hav- och vattenmyndigheten undersökt förutsättningarna för att genomföra en systematisk utvärdering av huruvida tiaminbrist hos fåglar kan vara en huvudorsak till de omfattande och kraftiga minskningarna av fågelpopulationer i Östersjön under senare år. Av de minskande arterna har forskare konstaterat tiaminbrist hos bland annat gråtrut och ejder.

Förtudien visar att även om forskare har kunnat konstatera att många fåglar i södra delarna av Östersjön har uppvisat låga halter av tiamin, är det ännu oklart om denna brist är den avgörande faktorn som kan förklara att fåglar drabbas av förlamningssymtom. Dessutom krävs ytterligare studier för att kunna slå fast ett orsakssamband mellan tiaminbrist hos fåglar och de nedgångar i många fågelpopulationer i Östersjöområdet som konstaterats. Mer forskning i ämnet krävs innan en systematisk utvärdering av frågan är möjlig att genomföra.