Evidensbaserad miljövård – EviEM skriver i Biodiverse

NYHET | 2013-04-16

I det senaste numret av Biodiverse kan du läsa om evidensbaserad miljövård. Vi skriver om behovet av att sammanställa det vetenskapliga undelaget i olika miljöfrågor, men också om vår vision och vår verksamhet.

 Ur Biodiverse (Nr 1 2013 ):

Forskningen kring miljövårdsmetoder är ofta svår att sammanställa men har stora potentialer att framgångsrikt omsättas i praktisk miljövård. Utvärderingar av såväl vetenskapliga publikationer som ”grå litteratur” ska bidra till en miljövård som utnyttjar bästa möjliga vetenskapliga underlag. Inte minst utgör kritisk prövning av traditionella metoder ett viktigt inslag i processen.

Läs hela artikeln.