EviEM deltog i European Environmental Evaluators Network Forum

NYHET | 2013-04-16

Den 9-10 april 2013 var Naturvårdsverket värd för det andra European Environmental Evaluators Network Forum (EEEN). EEEN är ett europeiskt nätverk för praktiker och forskare inom utvärdering på miljöområdet. Syftet med forumet är att främja utvärderingar av miljöpolitik och miljöprogram.

Deltagare i EviEM:s session var Fredrik Wulff, Anders Turesson, och Edwin Zaccai. Samtalet leddes av Sif Johansson, EviEM.

Temat för årets konferens var utvärdering av skiften mot hållbara samhällen. Under konferensens andra dag höll Mistra EviEM i en session på temat Utvärderare som en bro mellan forskare och beslutsfattare. Med i panelen var Fredrik Wulff, professor emeritus, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, Anders Turesson, ämnesråd och huvudsekreterare på Miljödepartementet och Edwin Zaccai, professor vid Centre d’études du développement durable, Université Libre de Bruxelles.

Diskussionen handlade om behovet av en förbättrad kommunikation mellan forskare och beslutsfattare. Några punkter som poängterades var behovet av en mer tvärvetenskaplig inriktning på miljöforskningen som bättre svarar på beslutsfattares behov, och att forskare kraftfullare bör kommunicera vad de vet istället för att peka på kvarvarande kunskapsluckor.

Ett förslag för att förbättra kommunikationen var att etablera fler forum liknande den Internationella klimatpanelen (IPCC) där forskare och beslutsfattare möts och arbetar tillsammans. Panelen var också överens om att en av svårigheterna i kommunikationen mellan forskare och beslutsfattare är att trots den variation och osäkerhet som finns i all forskning måste beslutsfattare fatta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. De efterfrågar därför ofta forskarnas bästa gissning, väl medvetna om att det finns osäkerheter i detta – en gissning som många forskare tvekar om att ge. Bra utvärderingar av åtgärdernas effektivitet är en viktig återkoppling till både forskare och beslutsfattare och kan bidra till att underlätta kommunikationen dem emellan.

Läs mer om EEEN på Environmental Evaluators Networks webbsida.