EviEM deltog i våtmarksjubileum

NYHET | 2013-05-29

Den 22-23 maj arrangerades en våtmarkskonferens i Nynäshamn för att fira Sveriges första våtmarker för behandling av spillvatten. Brännäs våtmark i Oxelösund anlades för 20 år sedan, och Alhagens våtmark i Nynäshamn anlades för 15 år sedan. Sedan dess har flera tillkommit. I våtmarkerna renas avloppsvatten innan det når Östersjön, och de bidrar därmed till minskad övergödning.

Alhagens våtmark i Nynäshamn. Foto: Sif Johansson

Erfarenheter från två decenniers utveckling och drift av spillvattensvåtmarker i Sverige presenterades, men deltagarna fick även ta del av kunskaper om våtmarker på Irland och i Nederländerna. Diskussioner fördes om skötsel och planering av nya våtmarker, och man initierade ett samarbete för att ta fram ny kunskap. Arrangörer var Nynäshamns kommun, WRS Uppsala AB, Våtmark Alhagen och Oxelö Energi i samarbete Högskolan i Halmstad och Linköpings universitet. I konferensen ingick visningar av både Alhagens och Brännäs våtmarker.EviEM sponsrade jubileet, och vi deltog för att berätta om vår utvärdering Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen? Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur mycket kväve och fosfor våtmarker kan fånga upp.