EviEM presenterade sig på Baltic Sea Science Congress

NYHET | 2013-09-09

Den 26-30 August, 2013 ägde den nionde Baltic Sea Science Congress (BSSC) rum i Klaipėda, Litauen. BSSC är en vetenskaplig konferens där marina forskare i Östersjöregionen träffas för att utbyta kunskap och stärka tvärvetenskapliga ansatser för att lösa problemen i Östersjön.

Baltic Sea Science Congress, Klaipėda, Litauen. Foto: Sif Johansson

Under konferensen presenterades forskningsresultat om Östersjöns klimat, fysik, kemi, biologi och geologi. EviEM deltog som utställare, och vi fick tillfälle att presentera vår verksamhet och våra projekt.

Läs mer om konferensen.