EviEM tog emot nya förslag på ämnen att utvärdera

NYHET | 2013-11-11

Under hösten har EviEM organiserat två möten med intressenter på olika teman för att ta del av deras pågående och kommande arbete och ta emot förslag på ämnen som bör utvärderas.

Möte med intressenter på Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Sif Johansson

Det första mötet fokuserade på behovet av systematiska utvärderingar av ämnen med anknytning till skog och jordbruksmark. Mötet hölls tillsammans med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping, men även personer från Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten deltog. Olika aspekter av buffertzoner var ett ämne som flera närvaranden lyfte fram som intressant för EviEM att titta närmare på.Det andra mötet fokuserade på ämnen relaterade till marina- och sötvattensmiljöer och hölls på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Även personer från Havsmiljöinstitutet, Sveriges Geologiska Undersökning, Sportfiskarna, Länsstyrelsen Västra Götalands län och WWF deltog i det mötet. Effekter av kustnära verksamheter på grunda havsområden var ett av många intressanta förslag för en systematisk utvärdering. Båda mötena gav flera intressanta uppslag till nya projekt som vi kommer att undersöka vidare.