Mistra EviEM – ett nytt CEE-centrum

NYHET | 2013-05-21

Mistra EviEM har sedan starten samarbetat med Collaboration for Environmental Evidence (CEE), och blev i april 2013 ett CEE-centrum.
– Nu ser vi framemot att tillsammans med övriga centrum sprida kunskap och intresse för systematiska utvärderingar och att arbeta för att vidareutveckla nätverket, säger Sif Johansson, verksamhetschef på Mistra EviEM.

Acharacle, Skottland, aug 2012

Foto: Claes Bernes

Ett internationellt nätverk

CEE är ett internationellt nätverk av forskare och miljövårdare som arbetar för bevarandet av den biologiska mångfalden och en hållbar miljö genom att främja  systematiska utvärderingar av miljöfrågor.

Mistra EviEM är det fjärde CEE-centrumet. Centre for Evidence-Based Conservation 
(CEBC) vid Bangor University i Wales, Storbritannien, var initiativtagare till nätverket och blev också dess första centrum. CEBC ansvarar för CEE:s administration, webbplats, bibliotek och fungerar som redaktion för CEE:s tidskrift Environmental Evidence. Under 2012 startades även två centrum i Sydafrika respektive Australien.

CEE-centrum ger råd och handledning

– Under hösten 2012 deltog EviEM i vidareutvecklingen av CEE:s riktlinjer för systematiska utvärderingar. Detta är en viktig funktion för nätverkets centrum, och något vi kommer att fortsätta med nu när vi är ett CEE-centrum, fortsätter Sif Johansson.

En annan viktig funktion som CEE-centrum har är att främja lämpligt genomförande av systematiska utvärderingar av andra genom att exempelvis ge kurser i systematisk utvärderingsmetodik eller ge råd och handledning för utvärderingsgrupper.