Nu finns EviEM:s första år summerat i vår årsrapport för 2012

NYHET | 2013-03-01

I EviEM:s årsrapport kan du läsa en intervju med Andrew Pullin, professor i evidensbaserad naturvård vid Centre for Evidence-Based Conservation, Bangor University, där han ger sin syn på behovet av systematiska utvärderingar inom miljövården. Du kan också läsa mer om våra projekt och den systematiska utvärderingsmetod som vi arbetar efter.

Ur EviEM:s årsrapport

Om väckarklockor och forskningsrön

Silent Spring. Den kom att bli en väckarklocka för medvetenheten om människans negativa miljöpåverkan. Nästan hundra år tidigare, 1864, hade George Perkins Marsh, USAs första ambassadör i det enade Italien, i boken Man and Naturebeskrivit hur människan skövlat miljön, främst genom skogsavverkningar. Båda böckerna kom att påverka den offentliga debatten, och båda byggde på dåtidens vetenskapliga
kunskap.

Medvetenheten om forskningens betydelse som underlag för beslutsfattande har stadigt ökat under de senaste femtio åren. När nu Mistra tagit initiativet till EviEM, skapas en utvärderingsfunktion som ska ge bättre möjligheter att fatta beslut om miljövårdsåtgärder baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. EviEM fokuserar på frågor med speciell relevans för svenskt beslutsfattande, men vi hoppas naturligtvis att intresset ska sprida sig långt utanför landets gränser.

Utmaningen är inte bara att göra högkvalitativa utvärderingar, utan också att engagera olika samhällsintressenter, så att resultaten får den påverkan vi önskar. EviEMs sekretariat har under 2012 lagt basen till de nätverk av användare som kommer att bli nyckeln till framgång. På ett år har EviEM lärt sig att krypa och gå. Nästa år ska vi springa.

Thomas Rosswall
Ordförande i EviEMs
exekutivkommitté