Ett hav av kunskap

NYHET | 2014-07-05

Under Almedalsveckan deltog EviEM:s verksamhetschef Sif Johansson i ett samtal om hur kunskap kan nyttiggöras tillsammans med Kajsa Tönnesson, Chef Havsmiljöinstitutet, Mats Svensson, Forskningschef Havs- och Vattenmyndigheten och Lena Sommestad (Landshövding Halland). Samtalet leddes av Ingrid Pettersson, Formas.

En ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar är grunden för ett bra samarbete mellan forskare och politiker. Ett exempel på detta är att forskningen och politiken ofta har olika tidsperspektiv, där politiker ofta är i behov av svar på frågor snabbt, medan det kan ta år för en forskare innan ett svar kan ges. Inför vissa återkommande rapporteringar, som exempelvis utvärderingen av miljömålsarbetet, är det dock möjligt att i god tid beskriva de kunskapsbehov som finns och därmed ge forskare möjlighet att ta fram ett underlag.Hela seminariet finns att se på Uppsala Universitets webbplats.