EviEM:s årsrapport för 2013 publicerad!

NYHET | 2014-04-04

I årsrapporten för 2013 finns en intervju med Jerry Melillo från EviEM:s exekutivkommitté. Han är en av världens ledande klimatexperter och berättar vad hans arbete med USA:s tredje nationella klimatutredning (NCA) har gemensamt med EviEM:s arbete.

EviEM Årsrapport 2013

Vi beskriver också de tre nya projekt som startade under 2013. Det första utvärderar hur kolinlagring i åkermark beror på olika brukningsmetoder, det andra hur utfasningen av PFAS påverkat halterna i miljön och det tredje hur aktiv skötsel av skyddad skog inverkar på den biologiska mångfalden.

Vidare presenterar vi det internationella nätverket Collaboration for Environmental Evidence (CEE) som EviEM blev medlem av 2013. CEE arbetar för bevarandet av den biologiska mångfalden och en hållbar miljö genom att främja systematiska utvärderingar av miljöfrågor. En av CEE:s viktigaste aktiviteter är att utveckla handboken för hur en systematisk utvärdering inom miljöområdet ska genomföras.