Nytt år – nya kommunikationsaktiviteter

NYHET | 2014-02-18

Kommunikation har stått i centrum för EviEM i början av 2014. Sekretariatet har fortsatt att dela med sig av sin kunskap om systematiska utvärderingar till alla dem som kan ha nytta av en sådan metod, både forskare och praktiker inom miljöområdet.

Nordic Oikos Meeting 2014. Foto: Sif Johansson

För att nå ut till beslutsfattare genomförde EviEM en praktisk session om evidensbaserad miljövård på Naturvårdsverkets konferens Generationsmåletden 30 januari 2014. Dessutom deltog EviEM med en poster på Nordic Oikos Meeting 2014 som ägde rum på Naturhistoriska riksmuseet den 3-6 februari. Detta var det första nordiska Oikos mötet, och omkring 250 forskare från alla de nordiska länderna deltog.

I februari anställde EviEM också en ny forskningskommunikatör, Anna Katharina Metzger. Med sin erfarenhet av forskningskommunikation kommer Anna bidra till EviEM’s vision om en miljövård på vetenskaplig grund.