2015

NYHET | 2016-01-01

Nyheter från år 2015

Första internationella CEE-konferensen, 25-27 augusti

Ny kartläggning av studier på hur olika jordbruksmetoder inverkar på organiskt kol i åkermark

Mer kunskap behövs om små plastpartiklar i havsmiljön

12 vanliga missuppfattningar om systematisk utvärdering

Vi välkomnar vår nya ordförande

Systematisk utvärdering som underlag för hantering av GMO-risker

Urbana grönområden gynnar hälsa och rekreation

Att göra litteraturöversikter mer pålitliga – lärdomar från systematisk utvärdering

Pressmeddelande: Reduktionsfiske effektivt för att minska algblomning

Systematisk utvärdering mer tillämpbar än vad många tror

Reglering av fisket bevarar fiskbestånden i skyddade områden

Världsbanken sprider förvirring om systematisk utvärdering

En uppmaning till bättre redovisning av vetenskapliga resultat

Pressmeddelande: Förändrad forskning krävs för att klarlägga renbetets effekter

Kunskapsbehov för framtidens miljövård