12 vanliga missuppfattningar om systematisk utvärdering

NYHET | 2015-09-24

Systematiska utvärderingar genomförs och används i allt större utsträckning inom miljövården, men det råder fortfarande missuppfattningar om hur tillämpbara och pålitliga de är. Neal Haddaway vid EviEM diskuterar dessa missuppfattningar med Gary Bilotta i en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Environment International.

Allt fler miljövårdare och miljöforskare har hört talas om systematisk utvärdering som metod för kunskapssammanställning. Det finns emellertid en del missuppfattningar som ibland kan medföra att metoden inte kommer till användning. Neal Haddaway, projektledare vid EviEM, har i samarbete med den brittiske forskaren Gary Bilotta gjort ett försök att krossa 12 av de vanligaste myterna om systematisk utvärdering, nämligen följande:

1.  En utvärdering är systematisk om den bygger på artiklar som identifierats genom systematisk sökning, eller på artiklar som på något sätt inkluderats steg för steg.

2.  Systematiska utvärderingar kan bara besvara frågor rörande verkningarna av olika slags ingrepp.

3.  Systematiska utvärderingar kan bara behandla snäva frågeställningar.

4.  Systematiska utvärderingar kan bara hantera kvantitativa data från randomiserade kontrollerade studier.

 5.  Systematiska utvärderingar måste innefatta metaanalyser.

6.  Systematiska utvärderingar förmår inte sätta in resultaten i ett större sammanhang genom att ta hänsyn till sociala, politiska och ekonomiska förhållanden eller folkhälsoaspekter.

7.  Systematiska utvärderingar tar lång tid att genomföra och kräver betydande ekonomiska resurser.

8.  Systematiska utvärderingar förmår inte förse beslutsfattare med lättfattliga översikter över tillgänglig kunskap eller hur denna kunskap sammanställts och analyserats.

9.  Systematiska utvärderingar stjäl ekonomiska resurser från primär forskning, eller genomförs i stället för primär forskning.

10.  Systematiska utvärderingar måste registreras hos en samarbetsorganisation.

11.  Systematiska utvärderingar ger definitiva svar på de frågor som behandlas.

12.  Systematiska utvärderingar genomförs av externa forskare utan kontakt med vardagen inom de verksamheter som utvärderingarna behandlar.

I sin artikel i tidskriften Environment International går Neal Haddaway och Gary Bilotta igenom var och en av dessa missuppfattningar och skiljer ut fakta från fiktion. På så sätt försöker de avmystifiera systematisk utvärdering och visa att metoden ofta är mycket mer tillämpbar än vad många tror.