Första internationella CEE-konferensen, 25-27 augusti

NYHET | 2015-11-19

CEE, (Collaboration for Environmental Evidence), håller i augusti 2016 sin första internationella konferens i Stockholm.

Better Evidence, Better Decisions, Better Environment

Konferensen pågår i tre dagar och fokuserar på hur man kan använda systematiska utvärderingar för en bättre miljövård. Konferensen riktar sig till både forskare, beslutsfattare och andra intressenter. Inbjudan att delta med föredrag eller posters kommer under våren

Information om konferensen kommer att uppdateras kontinuerligt här, på TwitterLinkedIn och på CEEs hemsida.