Ny kartläggning av studier på hur olika jordbruksmetoder inverkar på organiskt kol i åkermark

NYHET | 2015-12-04

Mistra EviEM har nöjet att presentera en systematisk kartläggning av hur jordbruket inverkar på åkermarkens innehåll av organiskt kol. Översikten identifierar, sammanställer och beskriver all forskning som har bedrivits i detta ämne i boreala och tempererade områden. Kartläggningen pekar ut kunskapsluckor, områden där det finns underlag av hög kvalitet, samt viktiga sätt att förbättra forskningsmetoderna. En interaktiv karta visar var de 735 studier som ingår i översikten har utförts.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har utsett 2015 till Internationella markåret för att därigenom lyfta fram jordlagrens avgörande roll för liv och uppehälle världen över. Åkermark kan lagra stora mängder kol, och sköts den på rätt sätt kan man därigenom begränsa den globala uppvärmningen. Mycket forskning har bedrivits om hur olika jordbruksmetoder påverkar markens innehåll av organiskt kol, och det kan vara svårt att få en överblick över alla resultat som framkommit.
Nu har en internationell forskargrupp under ledning av det oberoende utvärderingsrådet Mistra EviEM omsorgsfullt identifierat och sammanställt all tillgänglig forskning om hur jordbruket kan påverka åkermarkens kolförråd i tempererade och boreala ekosystem. Studierna finns beskrivna i detalj i en användarvänlig databas. Med dess hjälp kan man se både var det finns kunskapsluckor och på vilka områden det finns gott om bra underlag. Databasen gör det också möjligt att snabbt ta reda på vilken forskning som har bedrivits på en viss plats eller inom ett visst ämnesområde.

Kolinnehållet i åkermark beror i hög grad på hur jordbruket bedrivs. Foto: Jan Håkan Dahlström/ Bildhuset/ IT

Läs mer om projektet här.
Kontakt: Katarina Hedlund (katarina.hedlund@biol.lu.se)