Vi välkomnar vår nya ordförande

NYHET | 2015-09-09

Sedan 1 september 2015 är Lisa Sennerby Forsse ordförande i EviEMs exekutivkommitté. Hon tar över efter Thomas Rosswall som arbetat med oss sedan starten 2011. Lisa kommer senast från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, där hon arbetat som rektor sedan 2006. Innan dess har hon bland annat arbetat på Formas, Naturvårdsverket och Skogsnäringens forskningsinstitut.

Lisa Sennerby Forsse, SLU

Lisa Sennergren Forsse. Foto: Viktor Wrange

Lisa har bakgrund inom strukturell botanik och blev 1995 docent i ekologi och miljövård med särskild inriktning på lövskogsodling vid SLU. Hon har haft ett flertal internationella styrelseuppdrag inom skogs- och lantbruksforskning och är fortsatt verksam som styrelseledamot för ICRAF (World Agroforestry Center i Nairobi), Water Aid och Världsnaturfonden.