2016

NYHET | 2016-12-31

Nyheter från år 2016

Möten om fyra av EviEM’s systematiska utvärderingar under november och december

Inkludera eller ej?

Nytt nummer av Kunskap & Förändring!

Bättre evidens, bättre beslut, bättre miljö: Vi sammanfattar den första internationella CEE-konferensen!

Systematisk utvärdering presenterades vid Havs- och vattenforum i Göteborg

Den första CEE-konferensen 25-27 augusti 2016

EviEM och systematiska utvärderingar presenteras vid SFS2016 konferensen i Sacramento, USA

Två publikationer om användande och fördelar med systematiska kartläggningar för evidensbaserad miljövård

EviEM har ny adress!

Kartläggning av forskning om mångfald i skyddad skog