Bättre evidens, bättre beslut, bättre miljö: Vi sammanfattar den första internationella CEE-konferensen!

NYHET | 2016-09-22

Den första internationella CEE-konferensen hölls under tre dagar i augusti på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Upp emot 100 deltagare från 15 länder samlades bland museets fascinerande utställningar och vackra arkitektur för att dela med sig av erfarenheter av evidenssammanställning inom miljövård.

EviEM Sekretariatet presenterar vårt arbete. Foto: Neal Haddaway och Karolin Andersson.

Vi hade glädjen att få lyssna till keynote-presentationer av Hans Bruyninckx (EEA), Andrew Pullin (Bangor University, CEE), Sandy Oliver (EPPI-Centre) och Anna Jöborn (Havs- och vattenmyndigheten).

Utöver fascinerande presentationer och diskussioner blev konferensdeltagarna bjudna på två av Stockholms höjdpunkter; en enastående buffé och en guidad tur på Stockholms Stadshus, samt konferensmiddagen på Nobelmuseet.

De tematiska sessionerna innehöll diskussioner om vikten av att involvera intressenter på ett genomtänkt sätt i systematiska utvärderingar och kartläggningar, behovet av kritiska bedömningar av de systematiska utvärderingarna, olika tillvägagångssätt för snabba evidensöversikter, och användandet av kvalitativa såväl som mixed methods vid systematiska utvärderingar.

Posterpresentationer. Foto: Neal Haddaway

Efter att deltagarna under tre dagar nätverkat och delat med sig av idéer och erfarenheter var vi alla fulla av spännande nya tankar. Två studenter (Emma J McIntosh och Glenn Althor) som närvarade på konferensen delar med sig av sina perspektiv i ett blogginlägg här! Och missa inte vår Storify för konferensen här, en sammanfattning i bilder!

Ledarna för de olika CEE centran samlade under konferensen. Foto: Neal Haddaway.

Nu börjar nedräkningen till nästa CEE-konferens!