EviEM har ny adress!

NYHET | 2016-01-28

Den 11 januari gick flytten från Kungl. Vetenskapsakademien till Stockholm Environment Institute (SEI). Via kollegorna på SEI kommer EviEM närmare aktiv forskning och får ett stort nationellt och internationellt kontaktnät i gränsområdet mellan forskning och policy.

Kungl. Vetenskapsakademien, som varit värd för Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) sedan starten 2012, har varit ett stort stöd under verksamhetens uppbyggnad. EviEM har varit en del av akademiens miljöverksamhet, och det är med saknad vi har lämnat våra kollegor där.

EviEM flyttar!

Men nu är det dags för nästa steg för EviEM. Vi ser fram emot att stärka vårt internationella arbete genom att SEIs nio forskningsnoder i sju länder kompletterar de sex centra som ingår i Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Vi ser också många mötespunkter i arbetet med att överföra vetenskap till användare och beslutsfattare.

Vår nya adress är EviEM, Stockholm Environment Institute, Linnégatan 87 D, 115 23 Stockholm