EviEM och systematiska utvärderingar presenteras vid SFS2016 konferensen i Sacramento, USA

NYHET | 2016-05-24

Neal Haddaway, projektledare vid EviEM, deltar i en konferens arrangerad av Society for Freshwater Science i Sacramento, USA. Han presenterar vårt arbete och den roll systematiska utvärderingar spelar för evidensbaserad miljövård.

Neal Haddaway har rest till Sacramento i Kalifornien, USA, för att presentera vårt arbete med systematiska utvärderingar inom miljövården. Presentationen hålls vid en årlig konferens arrangerad av Society for Freshwater Science (SFS2016). Neal har blivit inbjuden att föreläsa vid en särskild sammankomst om hur vetenskaplig evidens kan utnyttjas av beslutsfattare, och han kommer att träffa kollegor från hela världen som jobbar med dessa frågor.

LÄS MER OM KONFERENSEN OCH NEAL’S PRESENTATION

Society for Freshwater Science Conference 2016