Inkludera eller ej?

NYHET | 2016-12-12

Ny publikation om att använda icke-offentliga data i systematiska utvärderingar och kartläggningar.

Förra veckan publicerade EviEM:s projektledare Neal Haddaway tillsammans med kollegor i Storbritannien och Tyskland en artikel i den vetenskapliga tidskriften Environment International där de diskuterar för- och nackdelar med att inkludera icke-offentliga studier i systematiska utvärderingar och systematiska kartläggningar.

Systematiska utvärderingar och kartläggningar bör baseras på bästa tillgängliga kunskap, och utvärderare bör göra så mycket de rimligtvis kan för att inkludera studier som kan vara relevanta. Men en del data och studier är inte allmänt tillgängliga, och utvärderarna måste då noga överväga huruvida de ska inkluderas eller inte.

Genom att inkludera icke-offentliga studier kan man göra en utvärdering/kartläggning mer fullständig, men om utvärderarna inte har tillstånd att publicera data från sådana studier går det ut över transparensen och möjligheten att upprepa arbetet. Enligt författarna måste man öppet väga risker mot fördelar när man beslutar huruvida icke-offentliga data ska inkluderas i systematiska utvärderingar och kartläggningar eller inte.

I artikeln ger de förslag till hur utvärderare bör hantera situationer där icke-offentliga data kan förekomma i underlaget.

För att läsa artikeln, klicka på länken till höger.