Nytt nummer av Kunskap & Förändring!

NYHET | 2016-10-19

Miljöhistorien är full av ingrepp som skulle gynna välfärd men istället lett till elände. Men det finns ett sätt att undvika dåliga beslut och ta fram evidensbaserad miljövård, en miljövård som bygger på de bästa forskningsrönen. Det är vad vår tidskrift Kunskap & Förändring handlar om. I tidsskriften kan man bland annat läsa personliga intervjuer, fakta och reportage om hur kunskap om en bättre miljövård kan leda till förändring för en bättre framtid.

Under den första internationella konferensen för evidensbaserad miljövård intervjuades bland annat mannen bakom begreppet evidensbaserad miljövård, tillika EviEMs styrelseledamot, Andrew Pullin av Gunhild Arby. I en personlig intervju får vi läsa om historien bakom begreppet och Pullins långsiktiga arbete för att etablera en verksamhet som bidrar till en miljövård som står på vetenskaplig grund.

Vi får även en inblick i hur beslutsfattare ser på saken. Anna Jöborn, som också närvarade vid konferensen, delar med sig av sina tankar kring hur Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), där hon är chef för kunskapsavdelningen, arbetar med evidens i sitt beslutsfattande.

Tidsskriftens längre reportage handlar om EviEMs systematiska utvärdering om våtmarker som fosfor- och kvävefällor för minskad övergödning, där vår projektledare Magnus Land tillsammans med världsledande våtmarksexperter intervjuas för att diskutera resultaten från utvärderingen som publicerades i april 2016.

Därutöver kan vi läsa om hur man inte ska göra om man vill nå fram till EU-ministrar,  möjligheter och hinder vid gränsöverskridande forskningssamarbeten och om hur man bäst förmedlar vikten av att ha en miljövård baserad på vetenskaplig kunskap.

Klicka på länken till höger för att läsa tidsskriften, eller kontakta oss för att få ett exemplar med posten!