Systematisk utvärdering presenterades vid Havs- och vattenforum i Göteborg

NYHET | 2016-05-31

Magnus Land, projektledare vid EviEM, har deltagit i Havs- och vattenforum som ägde rum i Göteborg 24-25 maj. Där presenterade han EviEMs systematiska utvärdering om hur effektiva anlagda och restaurerade våtmarker är som fällor för kväve och fosfor.

Havs- och vattenforum, som arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, är en av Sveriges största och viktigaste konferenser med fokus på vattenmiljö. Årets upplaga samlade ca 450 deltagare från hela landet. Deltagarna representerade bland annat lokala, regionala och nationella myndigheter, vattenråd, vattenvårdsförbund, konsulter och rådgivare, forskare och politiker.

På den så kallade knytkonferensen, där ett 30-tal olika projekt presenterades, hade EviEM tillsammans med Jordbruksverket en monter där vi pratade om hur effektiva anlagda och restaurerade våtmarker är som fällor för näringsämnena kväve och fosfor. Detta är viktigt att veta, eftersom våtmarker ses som ett viktigt verktyg för att minska övergödningen. Varje år investeras relativt stora medel i att anlägga nya våtmarker och att restaurera naturliga, men numera utdikade våtmarker.