2017

NYHET | 2018-01-24

Nyheter från år 2017

Ny systematisk utvärdering: Tidstrender för perfluorerade alkylsyror i människa och miljö

Ny systematisk kartläggning: Skötsel av vägrenar – hur påverkas artmångfald och artspridning?

Andra CEE-konferensen: Utlysningen för presentationer och sessioner är nu öppen

EviEM på the Global Evidence Summit i Kapstaden, Sydafrika

Workshop för att utveckla CEESAT – ett verktyg för att uppskatta pålitlighet av litteraturstudier inom miljövård

Workshop: integrering av ekosystemtjänster i jordbruket

Kapacitetsutveckling inom metodologi för systematiska utvärderingar och kartläggningar

Besök av EviEM vid vetenskaplig rådgivningsmekanism i Bryssel

Aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar – ny artikelserie lanserad

EviEM summerar 2016 – årsrapporten publicerad

The first CEE systematic review workshop in Chile held in April

Grönt ljus för vår systematiska utvärdering om växtföljders effekt på organiskt kol i jordbruksmark

Kunskapsprojektet – vår nya rapport om kunskapsbehov i det svenska miljömålsarbetet