Lansering av ROSES – RepOrting standards for Systematic Evidence Syntheses!

NYHET | 2018-03-02

ROSES är ett samarbetsinitiativ med sikte på att förbättra rapporteringsstandarderna i systematiska utvärderingar. Kärnan i ROSES är en uppsättning detaljerade state-of-the-art mallar för att säkerställa att evidensbaserade rapporterar använder metoder med högsta möjliga standard.

ROSES-initiativet är relevant för alla som vill genomföra eller förstå en systematisk utvärdering eller systematisk karta. ROSES mallar hjälper till att granska forskarna för att se till att all relevant metodologisk information rapporteras i deras granskning. ROSES mallarna kan användas vid skapandet av protokoll för systematiska utvärderingar och kartor, och slutrapporter. De gör det enklare att skriva dessa dokument genom att uppmana användaren att se till att de har inkluderat rätt information på rätt detaljnivå.

Initiativet hjälper redaktörer och granskare att kritisera tillförlitligheten och giltigheten av en granskning. Genom att kräva en hög grad av insyn i rapporteringen kan ROSES bidra till att förbättra kvaliteten på systematiska utvärderingar och kartor.

ROSES kan användas över discipliner och metoder

ROSES mallar har utformats speciellt för miljöfrågor. Till skillnad från andra rapporteringsstandarder kan ROSES appliceras i stor utsträckning inom många olika discipliner och metoder, inklusive kvalitativa synteser och systematiska kartor.

Vem ansvarar för ROSES-initiativet?

ROSES är ett gemensamt initiativ mellan forskare på Mistra EviEM (Neal Haddaway och Biljana Macura), Bangor University (Andrew Pullin) och Lancaster University (Paul Whaley).