Framtida miljövård på vetenskaplig grund – #Hurvetdudet?

Välkommen till ett dialogseminarium om hur forskning kan stödja beslut i miljöfrågor!

I vilken utsträckning är beslut i miljöfrågor förankrade i evidens och forskningsbaserad kunskap? För att nå miljömålen krävs kloka beslut om åtgärder. Hur tar beslutsfattare del av vetenskaplig kunskap? Hur tar man fram trovärdiga beslutsunderlag?

Datum
20180528
13:00–17:00

Plats
Scandic Continental

Välkommen till en eftermiddag då vi samtalar om dessa frågor. Det föregås av lunch och avslutas med mingel.

Karolina Skog, miljöminister (MP), Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM, Eva Thörnelöf, senior rådgivare Naturvårdsverket och Gustav Nilsonne, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Jenny Svennås-Gillner, Naturvårdsverket och Niklas Björling/Stockholms universitet.

 

PROGRAM:

Kl. 12:00 LUNCH (för anmälda)

Kl.13:00 VÄLKOMMEN
Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM, tidigare rektor Sveriges lantbruksuniversitet
Moderator Anders Sahlman, verksamhetsutvecklare Vetenskap & Allmänhet

BESLUT KRÄVER BRA UNDERLAG
Karolina Skog, miljöminister (MP)

Kl. 13:45  VILKEN KUNSKAP SAKNAR MILJÖMYNDIGHETER OCH BESLUTSFATTARE?
Eva Thörnelöf, senior rådgivare Naturvårdsverket

RUNDABORDSDIALOG

Kl. 14:30 FIKA

Kl. 15:00 KAN VI SKILJA MELLAN BRA OCH DÅLIG FORSKNING?
Gustav Nilsonne, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet

VAD SKILJER EN SYSTEMATISK UTVÄRDERING FRÅN ANDRA FORSKNINGSSYNTESER?
Neal Haddaway, forskare Mistra EviEM och Stockholm Environment Institute (Presentationen hålls på engelska)

Kl. 15:45 NÄR FORSKNINGEN BESLUTSFATTARE?
Maria Wetterstrand, tidigare språkrör Miljöpartiet

PANELDISKUSSION
Martin Pähtman, chef Miljömålsenheten Naturvårdsverket, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Kristina Yngwe (tillfrågad), riksdagsledamot Miljö-och jordbruksutskottet (C)

RUNDABDRDSDIALDG AVSLUTNING OCH FRAMÅTBLICK
Lisa Sennerby Forsse, ordförande för Mistra EviEM, tidigare rektor Sveriges lantbruksuniversitet

Kl. 17:00  VÄLKOMMEN TILL MINGEL

Arrangör är Mistra EviEM i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, inom ramen för Hurvetdudet-kampanjen.