Erfarenheter av utvärderingar

Här finns länkar till intervjuer med personer som på olika sätt varit involverade i systematiska utvärderingar.


Erfarenheter från renbetesprojektet. Intervju med Jon Moen

Erfarenheter från medicinsk utvärdering. Intervju med Kjell Asplund

Erfarenheter från Storbritannien. Intervju med Andrew Pullin