EviEM månar om miljön

Vi på EviEM är måna om miljön. Vi följer den miljöpolicy som tagits fram av Mistra, vilket exempelvis innebär att vi om möjligt väljer tåg framför flyg vid tjänsteresor. Vi på sekretariatet har även valt att gå, cykla eller resa kollektivt till vårt arbete. Dessutom ger vi en gåva till Vi-skogens arbete med att genom trädplantering bekämpa fattigdom i östra Afrika.

Foto: Claes Bernes

 

EviEM är Vi-skogenvän. Vi-skogen är en biståndsorganisation som funnits i 30 år. Vi-skogen arbetar med fattiga småbönder i området runt Victoriasjön. Tack vare rådgivning och utbildning i metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans, kan bönder öka sina skördar och sina inkomster. Organisationen arbetar med att skapa ett grönt bälte runt Victoriasjön i länderna Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda. Syftet är att minska fattigdomen och bidra till en hållbar miljö.

Läs mer om Vi-skogen på deras webbplats.