Exekutivkommittén

Mistra EviEM styrdes av en exekutivkommitté bestående av miljöforskare, utvärderingsexperter och centrala aktörer inom miljöområdet.

Exekutivkommittén. Fr. v: Kjell Asplund, Lisa Sennerby-Forsse (ordf.), Henrik Smith, Eva Thörnelöf, Jerry Melillo, Katherine Richardson och Andrew Pullin.

Exekutivkommittén. Fr. v: Kjell Asplund, Lisa Sennerby-Forsse (ordf.), Henrik Smith, Eva Thörnelöf, Jerry Melillo, Katherine Richardson och Andrew Pullin.

Exekutivkommitténs ledamöter utsågs av Kungl. Vetenskapsakademiens styrelse i samråd med Mistra. Exekutivkommittén hade det övergripande ansvaret för verksamheten och avgjorde vilka ämnen som skulle utvärderas. Under EviEM:s senare verksamhetsår bestod exekutivkommittén av:

  • Lisa Sennerby Forsse (ordförande), f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet, (SLU), Uppsala
  • Kjell Asplund, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm
  • Jerry M. Melillo, Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, USA
  • Andrew Pullin, Centre for Evidence-Based Conservation, Bangor University, Gwynedd, Storbritannien
  • Katherine Richardson, Faculty of Science, Köpenhamns universitet, Danmark
  • Henrik Smith, Biodiversity and Conservation Science, Lunds universitet
  • Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket

Tidigare ledamöter i exekutivkommittén:

  • Thomas Rosswall (tidigare ordförande i kommittén)
  • Jacob Fant