Kontakt

Mistra EviEM har upphört, men förfrågningar om rådets verksamhet kan ställas till Mistra (Styrelsen för miljöstrategisk forskning, mail@mistra.org).

Några av dem som tidigare arbetade vid EviEM:s sekretariat är fortfarande på olika sätt engagerade i systematisk utvärdering och kan ge ytterligare upplysningar om verksamheten:

Sif Johansson, Formas (tidigare verksamhetschef)

Claes Bernes, Stockholm Environment Institute (tidigare bitr. verksamhetschef)

Neal Haddaway, Stockholm Environment Institute

Magnus Land, Formas

Biljana Macura, Stockholm Environment Institute