Bok: Stakeholder Engagement in Environmental Evidence Synthesis


EviEM har publicerat en samling av metod- och kommentarsartiklar från en särskild artikelserie i den vetenskapliga tidsskriften Environmental Evidence som handlar om vikten av aktörers och intressenters engagemang vid syntetisering av kunskap rörande miljöfrågor. Genom nio kapitel och en gästkrönika diskuterar totalt 41 författare från 19 institutioner flera ämnen som rör engagemang av aktörer i systematiska utvärderingar och kartläggningar inom miljöområdet: allt från hur intressekonflikter kan hanteras till hur utvärderingsfrågor kan prioriteras, från möjligheter för kapacitetsutveckling till hur kunskapssynteser kan introduceras till olika intressenter och aktörer.