Utvärderingsrapporter

Här har vi samlat alla utvärderingsplaner, slutrapporter, sammanfattningar och faktablad om EviEM:s systematiska utvärderingar och kartläggningar. Klicka på rubrikerna nedan eller länkarna till vänster för att se alla dessa publikationer. Dokumenten finns även tillgängliga via de enskilda utvärderingarnas webbsidor.

Utvärderingsplaner

Varje systematisk utvärdering eller kartläggning inleddes med att utvärderingsgruppen utformade en detaljerad plan för hur arbetet skulle genomföras. Utvärderingsplanen skrevs på engelska och genomgick vetenskaplig granskning, varefter den i flertalet fall publicerades både av EviEM och i tidskriften Environmental Evidence.

Slutrapporter

Slutrapporterna från utvärderingarna utgörs av vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska. De flesta har publicerats såväl av EviEM som i Environmental Evidence eller någon annan vetenskaplig tidskrift.

Sammanfattningar och faktablad

I flera fall har utvärderingsresultaten också sammanställts i populärvetenskapliga sammanfattningar på 12-16 sidor samt tvåsidiga faktablad, utgivna på såväl svenska som engelska.