Förstudier

Alla systematiska utvärderingar föregås av en förstudie (pilot study).

Förstudien innehåller en allmän introduktion till ämnet, undersöker om det finns nyligen gjorda litteraturöversikter av frågan och om den vetenskapliga litteraturen är tillräcklig för att genomföra en systematisk utvärdering. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för en systematisk utvärdering avslutas processen med att förstudien publiceras på EviEM:s webbplats.

Klicka på respektive rubrik i menyn här till vänster för att se de förstudier som inte lett till en systematisk utvärdering men som ändå innehåller information om den aktuella vetenskapliga litteraturen för det gällande ämnet.