Kunskapsprojektet

Kunskapsprojektet – en rapport om kunskapsbehov i det svenska miljömålsarbetet.

De 16 miljömålen utgör en ram för miljöarbetet i Sverige. Vilken kunskap saknas för det fortsatta arbetet?

EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.