Övriga vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar publicerade av och med medarbetare på EviEM.

Rethinking communication: integrating storytelling for increased stakeholder engagement in environmental evidence synthesis

Författare: Sundin, A., Andersson, K. och Watt, R.
Publicerad i Environmental Evidence, 2018

Online tools supporting the conduct and reporting of systematic reviews and systematic maps: a case study on CADIMA and review of existing tools

Författare: Kohl, C., McIntosh, E., Unger, S., Haddaway, N.R., Kecke, S., Schiemann, J. och Wilhelm, R.
Publicerad i Environmental Evidence, 2018

Over-simplifying evidence synthesis? A response to Cook et al., 2017

Författare: Haddaway, N.R. och Dicks, L.V.
Publicerad i Biological Conservation, 2017

A five-step approach for stakeholder engagement in prioritisation and planning of environmental evidence syntheses

Författare: Land, M., Macura, B., Bernes, C. och Johansson, S.
Publicerad i Environmental Evidence, 2017
Del av en tematisk artikelserie om aktörssamverkan i systematiska utvärderingar kartläggningar. Redaktörer: Neal R. Haddaway och Sally Crowe. Läs mer här.

Much at stake: the importance of training and capacity building for stakeholder engagement in evidence synthesis

Författare: Eales, J., Haddaway, N.R. och Webb, A.J.
Publicerad i Environmental Evidence, 2017
Del av en tematisk artikelserie om aktörssamverkan i systematiska utvärderingar kartläggningar. Redaktörer: Neal R. Haddaway och Sally Crowe. Läs mer här.

Systematic searching for environmental evidence using multiple tools and sources

Författare: Livoreil, B., Glanville, J., Haddaway, N.R., Bayliss, H., Bethel, A., Flamerie de Lachapelle, F., Robalino, S., Savilaakso, S., Zhou, W., Petrokofsky, G. och Frampton, G.
Publicerad i Environmental Evidence, 2017

Learning for social-ecological change: a qualitative review of outcomes across empirical literature in natural resource management

Författare: Suškevičs, M., Hahn, T., Rodela, R., Macura, B. och Pahl-Wostl, C.
Publicerad i Environmental Planning and Management, 2017

How experimental biology and ecology can support evidence-based decision-making in conservation: avoiding pitfalls and enabling application

Författare: Cooke, S.J., Birnie-Gauvin, K., Lennox, R.J., Taylor, J.J., Rytwinski, T., Rummer, J.L., Franklin, C.E., Bennett, J.R. och Haddaway, N.R.
Publicerad i Conservation Physiology, 2017

Better evidence, better decisions, better environment: emergent themes from the first environmental evidence conference

Författare: Cooke, S.J., Johansson, S., Andersson, K., Livoreil, B., Post, G., Richards, R., Stewart, R. och Pullin, A.S.
Publicerad i Environmental Evidence, 2017

A framework for stakeholder engagement during systematic reviews and maps in environmental management

Författare: Haddaway, N.R., Kohl, C., Rebelo da Silva, N., Schiemann, J., Spök, A., Stewart, R., Sweet, J.B. och Wilhelm, R.
Publicerad i Environmental Evidence, 2017
Del av en tematisk artikelserie om aktörssamverkan i systematiska utvärderingar kartläggningar. Redaktörer: Neal R. Haddaway och Sally Crowe. Läs mer här.

A call for evidence-based conservation and management of fisheries and aquatic resources

Författare: Cooke, S.J. , Wesch, S., Donaldson, L.A., Wilson, A.D.M. och Haddaway, N.R.
Publicerad i Fisheries, 2017

A rapid method to increase transparency and efficiency in web‑based searches

Författare: Haddaway, N.R., Collins, A.M., Coughlin, D. och Kirk, S.
Publicerad i Environmental Evidence, 2017

”A little learning is a dangerous thing”: A call for better understanding of the term ‘systematic review’

Författare: Haddaway, N.R., Land, M. och Macura, B.
Publicerad i Environment International, 2016

Including non-public data and studies in systematic reviews and systematic maps

Författare: Haddaway, N.R., Collins, A.M., Coughlin, D. och Kohl, C.
Publicerad i Environment International, 2016

Including non-public data and studies in systematic reviews and systematic maps

Författare: Haddaway, N.R., Collins, A.M., Coughlin, D. och Kohl, C.
Publicerad i Environment International, 2016

Updating and amending systematic reviews and systematic maps in environmental management

Författare: Bayliss, H.R., Haddaway, N. R., Eales, J., Frampton, G.K. och James, K.L.
Publicerad i Environmental Evidence, 2016

On the benefits of systematic reviews for wildlife parasitology

Författare: Haddaway, N. R., och Watson, M.J.
Publicerad i International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 2016

The benefits of systematic mapping to evidence-based environmental management

Författare: Haddaway, N. R., Bernes, C., Jonsson, B-G., och Hedlund, K.
Publicerad i AMBIO, 2016

A methodology for systematic mapping in environmental sciences

Författare: James, K. L., Randall, N. P., och Haddaway, N. R.
Publicerad i Environmental Evidence, 2016

Beyond PRISMA: Systematic reviews to inform marine science and policy

Författare: O’Leary, B. C., Bayliss, H. R. och Haddaway, N. R.
Publicerad i Marine Policy, 2015

Shades of grey: Two forms of grey literature important for reviews in conservation

Författare: Haddaway, N. R och Bayliss, H. R
Publicerad i Conservation Biology, 2015

Can systematic reviews inform GMO risk assessment and risk management?

Författare: Kohl, C., Frampton, G,. Sweet, J., Spoek, A., Haddaway, N. R., Wilhelm, R. A., Unger, S. och Schiemann, J. H.
Publicerad i Frontiers in Bioenginering and Biotechnology, 2015

Making literature reviews more reliable through application of lessons from systematic reviews

Författare: Haddaway, N. R., Woodcock, P., Macura, B., och Collins, A.
Publicerad i Conservation Biology, 2015

Clarification on the applicability of systematic reviews

Författare: Haddaway, N. R och Bayliss, H. R
Publicerad i Frontiers in Ecology and the Environment, 2015

A call for better reporting of conservation research data for use in meta‐analyses

Författare: Haddaway, N. R.
Publicerad i Conservation Biology, 2015