Populärvetenskapliga artiklar

Populärvetenskapliga artiklar publicerade av och med medarbetare på EviEM

Evidensbaserad miljövård

Författare: Claes Bernes
Publicerad i Biodiverse, 2013

A science base for environmental management

Författare: Claes Bernes, Sif Johansson
Publicerad i Public Service Review: European Science and Technology, 2012