EviEM:s utbildningsverksamhet

EviEM har stor erfarenhet av att planera och genomföra systematiska utvärderingar och kartläggningar. Utöver det har vi också ansenlig erfarenhet av att arrangera utbildning om metoder för systematiska utvärderingar och kartläggningar.

Vi håller huvudsakligen två typer av kurser: 1) sådana som syftar till ökad kännedom om vad systematiska utvärderingar och kartläggningar är och vad de kan användas till (lämpliga för alla intressenter), och 2) metodologiska kurser med syftet att ge de kunskaper som är nödvändiga för genomförande eller kritisk granskning av en systematisk utvärdering eller kartläggning. EviEM kan också ordna skräddarsydda föreläsningar, workshops och kortare kurser om en rad olika metoder för kunskapssammanställning, från pilotstudier till kompletta systematiska utvärderingar.

Utbildning i februari 2014. Från vänster: Matilda Miljand, Helene Bracht Jørgensen, Jon Moen, Cales Bernes och Per Larsson. Foto: Anna Metzger.

Utbildning i februari 2014. Från vänster: Matilda Miljand, Helene Bracht Jørgensen, Jon Moen, Cales Bernes och Per Larsson. Foto: Anna Metzger.

EviEM erbjuder utbildning i systematisk utvärdering som godkänts av Collaboration for Environmental Evidence (CEE), och våra kurser och projektledare är individuellt godkända av CEE. Våra projektledare är också involverade i CEE:s grupp för utbildningsmetodik (CEE Training Methods Group), som samordnar utbildningsverksamheten inom CEE.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande våra utbildningar.