Den första CEE-konferensen 25-27 augusti 2016

NYHET | 2016-05-24

The Collaboration for Environmental Evidence i samarbete med Mistra EviEM och Naturhistoriska Riksmuseét bjuder in till den första internationella konferensen av Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Konferensen hålls på Naturhistoriska Riksmuseét i Stockholm torsdagen den 25 augusti till lördagen den 27 augusti 2016. Välkommen!

CEE är ett öppet nätverk av forskare och ledare som arbetar för en hållbar miljö och för bevarande av biologisk mångfald, genom att sammanställa evidens om ämnen relevanta för miljöpolitik och miljövård.

Better evidence, better decisions, better environment

Temat för den första årliga internationella konferensen av CEE är Better evidence, Better decisions, Better environment. Syftet med konferensen är att underlätta för forskare och beslutsfattare att lära och dela med sig av kunskap och erfarenheter inom evidensbaserad miljövård för en hållbar miljö och bevarandet av biologisk mångfald. Den tre dagar långa konferensen kommer bestå av workshops och träningar för att sprida kunskap och erfarenheter gällande exempelvis systematiska utvärderingar enligt CEE’s metoder och användande av mjukvaror för systematiska utvärderingar (se länkar till höger).

Inbjudna talare

Träningarna kommer åtföljas av talare och ett antal presentationer från olika delar av världen. De inbjudna talarna är Andrew Pullin, Professor i evidensbaserat bevarande vid Bangor University, Hans Bruyninckx, generaldirektör för Europeiska miljöbyrån (EEA), Sandy Oliver, professor i socialpolitik från EPPI centre och Anna Jöborn, kunskapsavdelningen vid Havs- och Vattenmyndigheten.

Konferensen hålls mellan torsdagen den 25 augusti till lördagen den 27 augusti 2016 på Naturhistoriska Riksmuseét i Stockholm, och arrangeras av CEE i samarbete med Mistra EviEM och Naturhistoriska Riksmuseét. Ett program för konferensen finns tillgängligt (se länk till höger). För att läsa mer, se länkarna nedan och till höger. Registreringen är nu stängd.

Vi på EviEM ser fram emot att träffas i Stockholm i augusti!