2018

Nyheter från 2018

Var säker på att din forskning fastnar - storytelling som ett verktyg för vetenskapskommunikation

I en nyligen publicerad tidskriftsartikel som publicerades i Journal of Environmental Evidence utarbetade vi ett nytt sätt att använda storytelling för att göra så att forskningen är lättare att ta till sig av beslutsfattare och politiker. Läs bloggen om artikeln.

Framtida miljövård på vetenskaplig grund

EVENT | 2018-05-17Den 28 maj ägde ett dialogseminarium rum i Stockholm om hur forskning kan stödja beslut i miljöfrågor.

Ny, fritt tillgänglig bok om aktörsengagemang vid synteser av miljöforskning

NYHET | 2018-04-18EviEM har publicerat en samling av metod- och kommentarsartiklar som handlar om vikten av aktörers och intressenters engagemang vid syntetisering av kunskap rörande miljöfrågor.

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

NYHET | 2018-03-27Den 27e april anordnade KSLA ett seminarium där kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark presenterades.

Andra CEE-konferensen ägde rum i april 2018

NYHET | 2018-03-07Den andra konferensen för Collaboration for Environmental Evidence (CEE) ägde rum i Paris, Frankrike, mellan 16-20 april 2018.

Lansering av ROSES – RepOrting standards for Systematic Evidence Syntheses!

NYHET | 2018-03-02ROSES är ett samarbetsinitiativ med sikte på att förbättra rapporteringsstandarderna i systematiska utvärderingar. Kärnan i ROSES är en uppsättning detaljerade state-of-the-art mallar för att säkerställa att evidensbaserade rapporterar använder metoder med högsta möjliga standard.

Evidence Synthesis Hackathon announced, Stockholm April 23rd-25th

NYHET | 2018-02-09Join us for a hackathon to develop tools for rapidly synthesising research evidence, proudly funded by EviEM and the Australian National University. The inaugural Evidence Synthesis Hackathon (ESH) will be held from Monday 23rd – Wednesday 25th April 2018 at the Stockholm Environment Institute, Sweden.

EviEM på Skogsstyrelsens årliga områdesskyddskonferens i Göteborg

NYHET | 2018-01-25Skogsstyrelsens årliga områdesskyddskonferens hölls i år i Göteborg. Konferensen ger alla som jobbar med biotopskydd och naturvårdsavtal i olika delar av landet möjlighet att dela erfarenheter med varandra och få ny information om vad som händer inom området.