Andra CEE-konferensen ägde rum i april 2018

NYHET | 2018-03-07

Den andra konferensen för Collaboration for Environmental Evidence (CEE) ägde rum i Paris, Frankrike, mellan 16-20 april 2018.

Konferensen syftade till att främja och stödja kunskapsbaserade tillvägagångssätt för miljöledning och systematiska utvärderingar av hög kvalitet.

Systematiska utvärderingar kan hjälpa beslutsfattare att bättre bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Konferensen kommer att omfatta vetenskap, politik och praktik på lokal såväl som global nivå.

Årets konferens arrangerades av det franska CEE-centret, Foundation for Research on Biodiversity (FRB). Genom att hålla konferensen i Paris, hoppades FRB kunna uppmuntra icke-engelskspråkiga länder att delta och använda systematiska utvärderingar som metod. FRB hoppades även kunna inspirera till en etablering av nya nationella och europeiska utvärderingsgrupper och eventuellt nya CEE-centra.

Delar av EviEM-sekretariatet deltog i konferensen och presenterade sitt arbete från det gångna året.

Se nedan en lista över EviEMs presentationer.

Onsdag 18 april

 • A five-step approach for stakeholder engagement in prioritisation and planning of environmental evidence syntheses. Magnus Land, Mistra EviEM. När: Onsdag 18 april 11.20-11.40, rum 103
 • Quantitative researchers’ experiences in qualitative synthesis: a new and important frontier for environmental synthesis. Neal R Haddaway, Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute När: Onsdag 18 april 11.20-11.40, rum 102
 • Why is synthesis of qualitative research important for environmental policy and practice? Biljana Macura. Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute. När: Onsdag 18 april 11.40-12.00, Rum 102
 • The Handbook for Stakeholder Engagement in Evidence Synthesis. Neal Haddaway. Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute. När: Onsdag 18 april 12.20-12.40, Rum 103
 • A database of environmental knowledge gaps and knowledge clusters. Biljana Macura, Stockholm Environment Institute När: Onsdag 18 april 17.10-17.30, Rum 102
 • Synthesis of multiple knowledge sources: the multiple evidence base (MEB) approach. Rasmus Kløcker Larsen, Stockholm Environment Institute. När: Onsdag 18 april 17.30-17.50, Rum 102

 

Torsdag 19 april

 • What is the effect of phasing out long-chain per- and polyfluoroalkyl substances on the concentrations of perfluoroalkyl acids and their precursors in the environment? Magnus Land, Mistra EviEM. När: Torsdag 19 april 12.00-12.20, Rum 102
 • How effective are created or restored freshwater wetlands for nitrogen and phosphorus removal? Magnus Land, Mistra EviEM.  När: Torsdag 19 april 12.20-12.40, Rum 102
 • Rethinking Communication – Integrating Storytelling for Increased Stakeholder Engagement in Environmental Evidence Synthesis. Anneli Sundin and Karolin Andersson, Stockholm Environment Institute, Mistra EviEM. När: Torsdag 19 april 12.20-12.40, Rum 103
 • A Systematic Review of the Effects of Roadside Vegetation Management on Biodiversity. Simon Jakobsson, Department of Physical Geography, Stockholm University, Sweden. När: Torsdag 19 april 12.40-13.00, Rum 102

 

Fredag ​​20 april

 • An introduction to the Evidence Synthesis Tech Methods Group. Neal R Haddaway, Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute. När: Fredag 20 april 11.00-11.20, Rum 103
 • An evidence-based tool for predicting time requirements for systematic reviews and maps. Neal R Haddaway, Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute. När: Fredag 20 april 11.20-11.40, Rum 103
 • Rapid mapping: A novel approach to mapping evidence within short timeframes. Karolin Andersson, Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute. När: Fredag 20 april 14.20-14.40, Rum 102

För ytterligare uppdateringar, följ CEE på Twitter  @EnvEvidence, eller delta i konversationerna på LinkedIn (Collaboration for Environmental Evidence).

Den första CEE-konferensen 2016 arrangerades av Mistra EviEM och hölls i Stockholm i augusti 2016