Event in Swedish: Framtida miljövård på vetenskaplig grund

Den 28 maj anordnade Mistra EviEM, tillsammans med Vetenskap & Allmänhet, ett dialogseminarium om hur forskning kan stödja beslut i miljöfrågor

I vilken utsträckning är beslut i miljöfrågor förankrade i evidens och forskningsbaserad kunskap? För att nå miljömålen krävs kloka beslut om åtgärder. Hur tar beslutsfattare del av vetenskaplig kunskap? Hur tar man fram trovärdiga beslutsunderlag?

Detta samtalades det om under dialogseminariet som ägde rum måndagen den 28 maj kl. 13:00–17:00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Det föregicks av lunch och avslutades med mingel.

Eftermiddagen anordnades av Mistra EviEM i samarbete med Vetenskap & Allmänhet. Antalet platser är begränsat.

Medverkande var miljöminister Karolina Skog, Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra-programmet EviEM, Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket, Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet med flera.

 

Karolina Skog, miljöminister (MP), Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM, Eva Thörnelöf, senior rådgivare Naturvårdsverket och Gustav Nilsonne, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Jenny Svennås-Gillner, Naturvårdsverket och Niklas Björling/Stockholms universitet.

 

PROGRAM:

Kl. 12:00 LUNCH (för anmälda)

Kl.13:00 VÄLKOMMEN
Lisa Sennerby Forsse, ordförande Mistra EviEM, tidigare rektor Sveriges lantbruksuniversitet
Moderator Anders Sahlman, verksamhetsutvecklare Vetenskap & Allmänhet

BRA BESLUT KRÄVER BRA UNDERLAG
Karolina Skog, miljöminister (MP)

Kl. 13:45  VILKEN KUNSKAP SAKNAR MILJÖMYNDIGHETER OCH BESLUTSFATTARE?
Eva Thörnelöf, senior rådgivare Naturvårdsverket

RUNDABORDSDIALOG

Kl. 14:30 FIKA

Kl. 15:00 KAN VI SKILJA MELLAN BRA OCH DÅLIG FORSKNING?
Gustav Nilsonne, forskare Karolinska Institutet och Stockholms universitet

VAD SKILJER EN SYSTEMATISK UTVÄRDERING FRÅN ANDRA FORSKNINGSSYNTESER?

Neal Haddaway, Biljana Macura och Magnus Land forskare vid Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute och Formas (Presentationen hålls delvis på engelska)

Kl. 15:45 NÅR FORSKNINGEN BESLUTSFATTARE?
Maria Wetterstrand, tidigare språkrör Miljöpartiet

PANELDISKUSSION
Martin Påhlman, chef Miljömålsenheten Naturvårdsverket, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Gunnar Caperius, politiskt sakkunnig (C).

RUNDABORDSDIALOG

AVSLUTNING OCH FRAMÅTBLICK

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas, Lisa Sennerby Forsse, ordförande för Mistra EviEM, tidigare rektor Sveriges lantbruksuniversitet

Kl. 17:00  VÄLKOMMEN TILL MINGEL