Aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar – ny artikelserie lanserad

NYHET | 2017-06-09

I den första publikationen i en ny artikelserie med fokus på aktörssamverkan presenterar Neal Haddaway med flera ett ramverk för vägledning vad gäller aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar och systematiska kartläggningar.

Det är numera välkänt att intressenter kan behöva involveras och engageras i miljöprojekt för att projekten ska kunna bli framgångsrika och användbara för dem som behöver resultaten. Under senare år har intresset för systematiska utvärderingar av komplexa miljö- och naturvårdsfrågor ökat markant. Därför finns behov av att utveckla vägledning kring hur man på bästa sätt åstadkommer aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar och kartläggningar.

För att möta detta behov har Neal Haddaway, projektledare och forskningskoordinator på EviEM, tillsammans med erfarna kollegor från Europa och Afrika nyligen publicerat en artikel i Journal of Environmental Evidence. Artikeln presenterar ett ramverk för aktörssamverkan vid systematiska utvärderingar och systematiska kartläggningar. Ramverket innefattar rekommendationer och råd som är viktiga för en effektiv och meningsfull aktörssamverkan.

Syftet med artikeln är att bistå med verktyg för att engagera intressenteroch att visa på specifika resultat från forskning om aktörssamverkan som kan vara särskilt användbara när man genomför systematiska utvärderingar och kartläggningar.

Artikeln är den första i en serie publikationer i Journal of Environmental Evidence som från olika perspektiv kommer att diskutera aktörssamverkan vid kunskapssammanställningar inom miljöområdet. Håll utkik!

Läs artikeln genom att klicka på länken till höger.

Referens: Haddaway, N.R., Kohl, C., Rebelo da Silva, N., Schiemann, J., Spök, A., Stewart, R., Sweet, J.B. and Wilhelm, R.. (2017). A framework for stakeholder engagement during systematic reviews and maps in environmental management, Journal of Environmental Evidence6:11.