Kapacitetsutveckling inom metodologi för systematiska utvärderingar och kartläggningar

NYHET | 2017-06-30

I juni arrangerade EviEM inte mindre än tre utbildningar inom metoder för systematiska utvärderingar och kartläggningar. Utbildningarna hölls som en del av vårt arbete för kapacitetsutveckling såväl inom SEI, vår värdorganisation, som bland externa partners.

Deltagarna vid träningen på GESI, Beirut.

Den första träningen hölls av EviEM’s projektledare Neal Haddaway vid the Global Evidence Synthesis Initiative (GESI), som är beläget vid American University of Beirut i Libanon. GESI’s mål är att öka kapaciteten för evidenssammanställning i låg- och medelinkomstländer, och att använda evidens för att stödja praktik och policy inom discipliner såsom jordbruk, ekonomi, utbildning, miljö och hälsa. Den två dagar långa träningen innehöll föreläsningar om alla steg i systematiska utvärderingar och kartläggningar, med tillhörande praktiska övningar.

ICRAF centrat i Nairobi, Kenya. Foto: Neal Haddaway.

Efter träningen i Libanon besökte Neal vår värdorganisation Stockholm Environment Institute’s afrikanska kontor i Nairobi, Kenya. En liknande träning som den på GESI hölls vid the World Agroforestry Centre (ICRAF)där SEI-kontoret ligger. Träningen hölls för alla SEI-kollegor som var intresserade men var även öppen för partners på andra organisationer på ICRAF-centrat.

Föreläsning av Biljana Macura på SEI i Bangkok, Thailand. Foto: Magnus Land.

Vid exakt samma tidpunkt fast i en annan continent nämligen Asien, höll projektledarna Biljana Macura och Magnus Land samma träning för systematiska utvärderingar och kartläggningar vid SEI’s kontor i Bangkok, Thailand. Intresset var stort bland kollegor och externa deltagare och många av dem ville integrera metoderna i sina egna projekt. Intresset bland deltagarna sågs som en framgångsfaktor eftersom EviEM strävar efter att öka användandet av systematiska metoder för kunskapssammanställning inom miljöområdet. Kapacitetsutveckling är ett sätt att nå den strävan.

Magnus Land på SEI Asia. Foto: Biljana Macura.