EviEM på the Global Evidence Summit i Kapstaden, Sydafrika

NYHET | 2017-09-27

Under fyra intensiva dagar i september var större delen av EviEM’s sekretariat på den första globala multi-disciplinära och sektorsöverskridande konferensen om evidensbaserat beslutsfattande.

Konferensen hölls i centrum av det vackra Kapstaden i Sydafrika, på Cape Town International Convention Centre (CTICC), och arrangerades av Cochrane, Campbell Collaboration, Joanna Briggs Institute, Guidelines International Network and International Society for Evidence Based Health Care. Under konferensen möttes deltagare med expertis och intresse inom evidenssammanställning, systematiska utvärderingar och evidensbaserad policy och utövande för att dela med sig av kunskap och erfarenheter, nätverka och utbyta idéer om hur en bäst ska generera, sammanfatta och kommunicera kunskap för optimerat beslutsfattande. De över 1000 deltagarna kom från länder över hela världen och representerade en rad sektorer såsom medicin, folkhälsa, internationell utveckling, utbildning och miljövård.

Deltagare som nätverkar i utställningshallen. Foto: Karolin Andersson.

Under de fyra konferensdagarna deltog och presenterade fem medlemmar av EviEM’s sekretariat vid en rad intressanta workshops och sessioner. Biljana Macura, projektledare på EviEM, höll en uppskattad presentation om erfarenheter och utmaningar med kapacitetsutveckling i systematiska utvärderingar inom miljövårdsområdetNeal Haddaway, projektledare och forskningskoordinator på EviEM, ledde en välbesökt “special session” om olika tillvägagångssätt för att kartlägga kunskap mellan olika sektorer och discipliner.

Biljana Macura presenterar vid en av sessionerna. Foto: Karolin Andersson.

Dessutom höll EviEM’s verksamhetschef Sif Johansson en presentation om aktörssamverkan och ägandeskap i systematiska utvärderingar. Sif och Neal ledde och modererade och gemensamt en session om att inkludera metoder för evidenssammanställning i beslutsfattande kring miljöfrågor. Utöver det presenterades även fem postrar av Neal, Biljana, Karolin Andersson(projektkoordinator på EviEM) och Magnus Land (projektledare på EviEM). Postrarna finns att läsa via länkarna till höger.

Magnus Land framför sin poster. Foto: Karolin Andersson.

För EviEM och deltagarna resulterade konferensen i ny kunskap, nya idéer och nya kontakter som kommer komma till stor nytta i EviEM’s fortsatta arbete. Till exempel träffade vi representanter från Africa Evidence Network, Global Evidence Synthesis Initiative och CEE i Sydafrika.

Neal Haddaway, Sif Johansson och Natalie Rebelo Da Silva i en discussion. Foto: Karolin Andersson.
Live musik och dans efter första konferensdagen. Foto: Karolin Andersson.