Workshop för att utveckla CEESAT – ett verktyg för att uppskatta pålitlighet av litteraturstudier inom miljövård

NYHET | 2017-08-31

Den 21-23 augusti samlades nio experter på evidenssammanställning inom miljö- och medicinsektorerna på Hotel Hasselbacken på Djurgården i Stockholm för att delta i en workshop arrangerad av CEE och EviEM.

Gruppen som salmades för CEESAT workshopen. Från vänster: Jacqui Eales, Neal Haddaway, Ruth Garside, Nicola Randall, Barbara Livoreil, Andrew Pullin, Geoff Frampton, Christian Kohl och Biljana Macura. Foto: Sif Johansson.

Representanter från Storbritannien, Frankrike och Tyskland samlades med delar av EviEM’s sekretariat samt ordföranden för Collaboration for Environmental Evidence (CEE), Andrew Pullin, för att diskutera ett verktyg för att värdera tillförlitligheten på litteraturstudier inom miljövård. Verktyget, CEESAT (the Collaboration for Environmental Evidence Synthesis Appraisal Tool), togs fram 2014 för att reda ut skillnader mellan kvalitet och pålitlighet av olika typer av litteraturstudier.

Andrew Pullin, ordförande för the Collaboration for Environmental Evidence, CEE. Foto: Sif Johansson.

Vid workshopen samlades gruppen för att förfina den andra versionen av CEESAT och utföra förbättringar baserat på erfarenheter och kunskaper från en större grupp experter. Dagarna i Stockholm var framgångsrika, och resultatet av 3-dagarsmötet blev ett nytt och förbättrat verktyg.

Livliga gruppdiskussioner under workshopen. Foto: Sif Johansson.

Mötet genererade en del livliga och intressanta diskussioner om vad som gör en utvärdering pålitlig, och hur bra de bör vara innan beslutsfattare kan basera sina beslut på resultaten. Arbetet med CEESAT är långt ifrån över, och verktyget som är under utveckling behöver fortfarande en slutgiltig justering innan det kan testas och därefter bli klart för användning. En första uppgift kommer bli att ta fram en databas av litteraturstudier (CEEDER) som publiceras under 2018 och som är relaterade till miljövård.