Workshop: integrering av ekosystemtjänster i jordbruket

NYHET | 2017-08-29

Välkommen till en workshop vid Lunds universitet den 21-22 november 2017 om hur vetenskapliga resultat kan användas vid integrering av ekosystemtjänster i beslutsfattande.

Syftet med workshopen är att öka förståelsen för hur forskning om ekosystemtjänster inom jordbruket kan användas och hur forskningen kan använda andra forskares resultat. Workshopen kommer innehålla presentationer om olika sätt att identifiera tillämpningsområden, adressera problem och att använda forskningsresultat för att uppnå en hållbar jordbruksproduktion.

Inom forskningen är vi överlag väldigt bra på att kartlägga ekosystemtjänster, att utvärdera olika typer av miljövård, och att förutspå och testa utfall av framtida scenarier inom jordbruket. Forskningsresultaten är dock ofta väldigt varierande. De är därmed svåra att integrera vid framtagning av policys, och de kan även vara svåra att tolka och förstå för producenterna. Vid workshopen kommer vi adressera nyligen publicerade forskningsresultat inom ekosystemtjänster i jordbruket. Därigenom kommer vi även adressera beslutsfattande inom till exempel CAP.

Workshopen är ett samarbete mellan Lunds universitet (The Centre of Environmental and Climate Research, the BECC strategic research project) och Mistra EviEM.

Inbjudna talare

  • Tim Benton, University of Leeds, Storbritannien
  • Katharina Helming, ZALF, Tyskland
  • Neal Haddaway, Mistra EviEM, Stockholm Environment Institute
  • The ECLIPSE team, UFZ, Tyskland
  • Louise Jackson, UCD, USA
  • Yann Clough, CEC Lunds Universitet
  • Hanna Östergård, Naturvårdsverket
  • Helena Johansson, Agrifood Lunds Universitet
  • Mark Brady, Agrifood SLU/CEC Lunds Universitet
  • Johanna Alkan Olsson, CEC Lunds Universitet

Registrering

Workshopen är gratis, resor och boende ej inkluderat. Sista dag för registrering: 30 oktober.

Om workshopen

Tid: 21 november 09.00 – 22 november 12.00
Plats: Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
Kontaktkatarina.hedlund@biol.lu.se

Program, registrering och mer information finns här.